Polityka prywatności

Polityka prywatności

1.Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora
tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

 

2.Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Solutions 4 Business sp. z o.o. z
siedzibą w Redzie, ul. Derdowskiego 5, KRS 0000670770, NIP 587 171 07 07,
REGON 366902390.

 

3.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy
ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o
ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także
wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


4.Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami
umowy.

 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.


6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.


7.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.


8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom
trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.


9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w
dowolnym momencie.

 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy

informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis
https://solutions4business.com.pl/

 

Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi
zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.